Terug naar overzicht

Groen licht voor bekostigde zorgmaster Tilburg

De zorgmasteropleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg mag van staatssecretaris Nijs beginnen. Avans Hogeschool neemt via een samenwerkingsovereenkomst deel in het initiatief.
Behalve Fontys hebben nog vijf hogescholen groen licht voor de opleiding ‘advanced nursing practice’ gekregen: de Hanze Hogeschool in Groningen, de Hogeschool Leiden, de Hogeschool InHolland (locatie Amsterdam), de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (locatie Nijmegen).
Voorwaarde voor goedkeuring was dat de opleidingen worden aangeboden in de regio’s met de meest nijpende huisartsentekorten of van belang zijn voor de verpleeghuiszorg. Daarnaast zijn uit oogpunt van continuïteit ook opleidingen goedgekeurd die al financiële steun van het ministerie van VWS ontvingen. Twee instellingen, de Hogeschool van Utrecht en Saxion Hogeschool Deventer, voldeden volgens Nijs niet aan één van deze voorwaarden en zijn dus afgewezen.

Aanvankelijk was het beleid erop gericht alleen in het wetenschappelijk onderwijs masteropleidingen te bekostigen, maar door de problemen in de zorgsector bepaalde de politiek dat voor ‘maatschappelijk relevante’ hbo-masters een uitzondering gemaakt zou worden. En de Nederlandse arts, die kon wel een goede rechterhand gebruiken. Zodoende werden de nurse practitioners en de physician assistant geboren.
Eerder dit jaar kregen de Hogeschool van Utrecht en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen al toestemming voor een bekostigde opleiding ‘physician assistant’. OCW heeft de komende twee jaar 11 miljoen euro beschikbaar voor de opleidingen. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?