Terug naar overzicht

Groen licht voor bouwplannen

De plannen voor nieuwbouw aan de Hogeschoollaan in Breda krijgen vorm. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft ingestemd met een structuurplan van het architectenbureau voor de locatie Breda. Tegelijk is groen licht gegeven om een traject te starten voor de verbouwing van het gebouw in Den Bosch.

De GMR is akkoord gegaan met het ‘Structuurplan huisvesting Avans Hogeschool locatie Breda’. Het omvat een plan voor nieuwbouw aan de meest zichtbare kant van het Bredase complex: langs de Claudius Prinsenlaan. Daar moet een tot de verbeelding sprekend Leer- en Innovatie Centrum van drie verdiepingen verrijzen, dat wordt gekenmerkt door ronde vormen. Tegen het bestaande gebouw aan de kant van het Nassau College is een rechthoekig gebouw voor academiespecifieke voorzieningen geprojecteerd. De aansluiting en een forse interne ingreep moeten het bestaande gebouw in het geheel opnemen. De medezeggenschapsraad heeft waardering voor het plan, maar is bezorgd over de kosten. Met name het Leer- en Innovatiecentrum zou verhoudingsgewijs erg duur kunnen uitvallen..

De GMR is tevens akkoord gegaan met de rapportage ‘pré-VO fase Gebouw 200’. De raad stelde als voorwaarden dat de activiteitgerelateerde werkplekken (AGW) zo min mogelijk mogen worden toegepast, er overleg moet komen met de gebruikers (met name de medewerkers) en dat de bezuinigingen worden voorgelegd aan de GMR.
De kosten van de verbouwing van het Bossche hogeschoolgebouw vallen volgens het nieuw plan duurder uit: 10,4 miljoen euro, terwijl er een budget beschikbaar is gesteld van 9,7 miljoen. ‘Er zal dus bezuinigd moeten worden’, stelde Paul Veroude, voorzitter van de GMR-commissie VGWM. Jan Heijboer van bouwbedrijf Hevo, dat de plannen heeft ontworpen, beaamde dit gisteren tijdens de vergadering.
Over de voorwaarden die gepaard gaan met instemming ontstond een discussie. Het advies van de Hogeschool Medezeggenschapsraad uit Den Bosch bevat verdergaande eisen dan die van de commissie VGWM, betoogde Peer Trepels. Die voorzien bijvoorbeeld in uitgebreid overleg met de academies. Hij wilde deze mitsen dan ook opgenomen zien. ‘Als de VGWM-voorwaarden doorgaan dan geef ik op een briefje dat het merendeel AGW-plekken worden’, zei Trepels. Veroude, Trepels en GMR-voorzitter Ab Bobbink gaan een compromis formuleren, zo werd besloten. (GR/FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?