Terug naar overzicht

Hbo’ers kunnen toch doorstromen naar togaberoepen

Hbo-studenten kunnen straks toch advocaat, rechter of officier van justitie worden. Als Nijs niet zwicht voor de kritiek, dan zorgen de onderwijsinstellingen voor een omweg.
Aanvankelijk leek het een onbedoeld effect van de bama-stuctuur: hbo’ers zouden na hun bachelor in principe een universitaire master mogen doen, dus zouden ze ook rechter kunnen worden, wanneer ze voldeden aan de toegangseisen van de juridische master. Maar zouden de praktische jongens en meisjes van de hogescholen wel goed genoeg zijn voor de academische ’togaberoepen’?
Het ministerie kwam met een voorstel. Voor de toga-beroepen zouden zowel een wo-bachelor- als een wo-masteropleiding verplicht zijn. De hbo’ers zouden dus wel een juridische master mogen volgen, maar ze zouden toch geen rechter kunnen worden.

Tegen dat voorstel klinken nu steeds meer protesten. De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, die bestuurlijk gefuseerd zijn, hebben al een oplossing bedacht. Als de hbo’ers met succes een schakelklas hebben gevolgd, geeft de universiteit hun een universitair bachelordiploma. Avans Hogeschool staat hetzelfde voor ogen. ‘Als dit voorstel door de Kamer komt, gaan we met de Open Universiteit praten’ , zegt directeur Gerard Hupperetz van de juridische hogeschool Tilburg-Den Bosch.

Maar waarschijnlijk hoeft de goocheldoos niet open. De Raad voor de Rechtspraak heeft minister Donner van justitie al een protestbrief gestuurd. De toelatingseisen voor de master plus de afstudeereisen en de selectie voor de toga-opleiding zelf zijn volgens de raad ‘voldoende kwaliteitswaarborg’. Als je hbo’ers weert, zou dat ’ten onrechte afbreuk doen aan een gevarieerde samenstelling van de rechterlijke macht’. Het college van procureurs-generaal steunt dat standpunt.
Zelfs de Nederlandse Orde voor Advocaten, die ‘onverminderd hecht aan academisch niveau’, heeft nu in een brief aan de Kamer laten weten dat er ‘ruimte moet zijn voor getalenteerde hbo’ers om in een wo-master te kunnen instromen’ en vervolgens de toga aan te trekken. Als ze maar de lacunes in hun kennis en vaardigheden hebben weggewerkt.
De kans is groot dat ook de fracties in de Tweede Kamer de wet zullen tegenhouden. De PvdA heeft een amendement ingediend en ook regeringspartij D66 ziet geen probleem in de hbo-bachelors. Het CDA wil een commissie naar de beroepseisen laten kijken, maar is niet op voorhand tegen de doorstroom uit het hbo.

Wie steunt eigenlijk het wetsvoorstel van Nijs nog? Het ministerie van onderwijs verwijst de kwestie zelf naar de commissie. Het wetsvoorstel zou maandag al aan de orde kunnen komen. Ongetwijfeld zal het voorstel sneuvelen. En Nijs zal er vast geen traan om laten. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?