Terug naar overzicht

LSVb boos op de Volkskrant om selectieverhaal

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt een bericht over selectie aan de poort in de Volkskrant van vanmorgen ‘insinuerend’. In een persbericht levert de bond kritiek.
Het gaat allemaal om een onderzoek van het adviesbureau IOWO van de Universiteit van Nijmegen. Dat ondervroeg de afgelopen drie jaar schoolverlaters die zich hadden opgegeven voor een hogere opleiding met een studentenstop, en waren toegelaten of afgewezen. Sommigen van hen hadden een test ondergaan anderen waren aan de klassieke methode van loting onderworpen. De vraag was aan welke van de twee methodes ze de voorkeur gaven. Tweederde van de ondervraagden vond de test de beste methode. Van de afgewezenen koos nog altijd 57 procent voor de test.
De Volkskrant schreef vanmorgen op basis van de uitkomsten: ‘Een meerderheid van de studenten vindt een toelatingsexamen de beste en eerlijkste manier van selecteren voor de toegang tot het hoger onderwijs.’ De krant legt het onderzoeksresultaat uit als ‘een steun in de rug voor staatssecretaris Nijs’. Die wil meer en strenger gaan selecteren aan de poort van het hoger onderwijs om de kwaliteit te verhogen. De krant voegt daaraan toe: ‘Onder aanvoering van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) protesteerden studenten jongstleden vrijdag in Amsterdam, tegen onder meer deze selectieplannen.’

De LSVb zet zich af tegen de uitleg van de Volkskrant. De bond wijst erop dat het onderzoek alleen opleidingen met een numerus fixus betrof, en dat de onderzochte groep uitsluitend schoolverlaters omvatte die zich voor zo’n studie hadden gemeld. De LSVb: ‘Hen is niet gevraagd of ze het toelatingsexamen ook zouden verkiezen boven “gewoon toegelaten worden op basis van het diploma van de middelbare school”. Het artikel toont dan ook niet aan dat een meerderheid van studenten achter het invoeren van een toelatingstest (selectie aan de poort) in het hoger onderwijs staat.’
Inmiddels heeft ook het onderzoeksinstituut IOWO zelf zich via een persberciht gedistantieerd van de interpretatie van de Volkskrant: ‘Gesuggereerd wordt dat studenten in Nederland in het algemeen voorstander zijn van een toelatingsexamen bij universiteiten. Deze conclusie kan echter niet uit de onderzoeksresultaten getrokken worden.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?