Terug naar overzicht

LSVb toch een beetje enthousiast over innovatieplannen

De plannen van het Innovatieplatform onder voorzitterschap van premier Balkenende zijn vandaag ‘met een zeker enthousiasme’ ontvangen door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

De studentenvakbond ziet in het werkprogramma, vandaag door het Innovatieplatform gepresenteerd, bij nader inzien zelfs ‘de ambitie om van ons land een echt kennisland te maken’. Dat is opmerkelijk, want in januari luidde de boodschap van de bond nog: ‘Kennisland komt er niet.’ Dat was naar aanleiding van het Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan van staatssecretaris Nijs. ‘Het is schrijnend om te zien dat in het HOOP vooral wordt stilgestaan bij wat het onderwijs de Nederlandse economie kan opleveren’, was het commentaar.
Maar de LSVb draait bij, nu het Innovatieplatform zijn werkprogramma heeft gepubliceerd. Misschien komt kennisland er toch, maar dan moet het parlement de obstakels die het HOOP opwerpt wel eerst verwijderen, zo laat de bond vandaag in een brief aan de premier weten.
Het HOOP bedreigt volgens de LSVb de toegankelijkheid van het hoger onderwijs door collegegeldverhogingen voor te stellen ebansl de afschaffing van de bekostiging van tweede en derde studies.Volgens de LSVb erkent het Innovatieplatform in afwijking van het HOOP, dat ons kennisland niet afhangt van toptalent, maar dat het van belang is dat ‘iedereen in ons land gestimuleerd wordt om zichzelf maximaal te ontplooien’. De LSVb trekt de conclusie dat het dus belangrijk is te investeren in de basis, en niet enkel in de top.
De LSVb nodigt in haar brief de leden van het Innovatieplatform uit voor een discussie over de rol die het hoger onderwijs moet hebben ‘op weg naar een echt kennisland’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?