Terug naar overzicht

Nijs op de werkvloer

Staatssecretaris Nijs van Onderwijs loopt deze week vijf dagen stage op het ROC in Utrecht. Ze is elke dag gekoppeld aan een andere docent of medewerker van de unit Gezondheidszorg om te zien wat hun dagelijks werk is, hoe het onderwijs wordt ingevuld en hoe ze met leerlingen omgaan in het middelbaar beroepsonderwijs.
Nijs hoopt met de praktijkstage inspiratie op te doen voor ‘Koers BVE’, waarin de visie voor de komende jaren op het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie beschreven wordt.
De staatssecretaris woonde op het ROC onder andere een ‘terugkomles’ bij van studenten die net stage hadden gelopen in verpleeghuizen, zo schrijft Nijs op haar website. De studenten vertelden daar over de agressie van ouderen, varierend van slaan tot pesten door het steeds maar bellen voor hulp. Ook hoorde Nijs dat het voor het ROC vaak lastig is om stageplaatsten voor de studenten te vinden. Het zijn er niet genoeg, soms moet het ROC hierbij concurreren met het hbo. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?