Terug naar overzicht

Nijs wil sommige universitaire titels afwaarderen tot hbo-titels

Staatssecretaris Nijs van onderwijs trekt de stoute schoenen aan: ze wil de bezem halen door de warrige bachelor-mastertitulatuur. Ze deinst er daarbij niet voor terug om afgestudeerden van beroepsgerichte universitaire opleidingen als rechten en geneeskunde over vier jaar dezelfde titel mee te geven als hbo- bachelors en masters.

Tijdens het Nationale Mastercongres dat vorige week (13 maart) in Amsterdam plaatsvond, liet de staatssecretaris weten dat er wat haar betreft een eind komt aan het huidige warrige onderscheid in titulatuur. De bachelortitel zonder toevoeging was tot nog toe voorbehouden aan afgestudeerden van het hbo, en de titel bachelor of arts/of science aan academici. Uit die toevoegingen is wel op te maken of iemand is afgestudeerd in een alfa-, gamma-, of bètastudie, maar niet of dat aan een Nederlandse universiteit of hogeschool gebeurde. Dat biedt hogescholen de mogelijkheid om zich in het buitenland als ‘university’ te profileren in plaats van als ‘university of professional education’. Nijs wil toe naar een titulatuur die in één oogopslag duidelijk maakt in welke richting iemand is afgestudeerd, maar ook of dat een academische of een beroepsopleiding betreft. Te denken valt aan titels als ‘professional bachelor of arts/science’ en ‘academic master of arts/science’.

Dat is goed nieuws voor de universiteiten, die zich groen en geel ergeren aan het ‘meeliftgedrag’ van genoemde hogescholen. Maar het mes van de staatssecretaris snijdt wel aan twee kanten. De herijking van titulatuur veronderstelt namelijk dat ook de universiteiten klare wijn schenken over de aard van hun opleidingen. Nijs verwees in haar toespraak tijdens het mastercongres naar een interview dat diezelfde ochtend in De Telegraaf stond afgedrukt. Daarin zegt ze onder meer:
‘Ik zou mij kunnen voorstellen dat een aantal academische opleidingen van academisch beroepsgericht, dus hbo wordt. Welke? Rechten bijvoorbeeld, medicijnen, een aantal technische vakken, echte doe-beroepen. Pas wanneer men op die terreinen onderzoek gaat doen in de masterfase, kom je op academisch niveau terecht.’
Deze herijking van titulatuur zal meer tijd vergen, verwacht de staatssecretaris: ‘Dat wordt wel 2008.’ Eind van de week zal ze haar plannen in een brief aan de Tweede Kamer uiteenzetten.

Directeur Gerard Hupperetz van de Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch noemt de move van Nijs ‘verrassend’. Hij oppert dat bij gelijkstelling van de titels niets een fusie tussen rechtenopleidingen aan universiteiten en die aan hogescholen meer in de weg staat. (HC/HOP, GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?