Terug naar overzicht

Obstakels aan de grens: Nijs zoekt overleg met collega’s

Staatssecretaris Nijs is bezig periodiek overleg van de grond te krijgen tussen het ministerie van OCW en collega-departementen om obstakels in de regelgeving aan te pakken. Zo’n platform bestaat momenteel niet. Dat meldde ze tijdens haar werkbezoek aan Avans Hogeschool vanmorgen.
Nijs reageerde op een presentatie door Wobine Buijs over het project Grensverleggend Ondernemen, waarin Avans Hogeschool samenwerkt met collega-instellingen in Vlaanderen, de Kamers van Koophandel aan weerszijden van de grens en het midden- en kleinbedrijf. Met ingang van het volgende studiejaar worden in Antwerpen en Breda parallel samenwerkende bacheloropleidingen Small Business aangeboden. Sommige belemmeringen die Avans Hogeschool ondervindt bij dit soort grensoverschrijdende initiatieven zijn het gevolg van regelgeving op allerlei beleidsterreinen.
Volgens Nijs is het vaak begrijpelijk dat initiatieven aan regels zijn gebonden, maar zouden onbedoelde obstakels voor goede initiatieven moeten worden weggenomen. De staatssecretaris toonde zich zeer geïnteresseerd in de grensoverschrijdende activiteiten van Avans Hogeschool.
Bovenop de samenwerkende bacheloropleidingen wil Avans in samenspraak met de Vlaamse partners overigens een masteropleiding in Antwerpen gaan aanbieden. ‘Dat kan niet’, onderbrak de staatssecretaris het betoog van Koopman. Maar toen die meldde dat het over een niet-bekostigde opleiding ging, gaf ze toe dat zij daartegen geen bezwaar kon maken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?