Terug naar overzicht

Onderwijsraad vindt HOOP te ambitieus

Het wordt nog een hele toer om de ambities uit het HOOP waar te maken. Dat schrijft de Onderwijsraad in het rapport ‘Hoger Onderwijs: meer kenniswerkers en betere kennisbenutting’.
Het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan, zoals het HOOP voluit heet, staat met zijn streven naar meer hogeropgeleiden, betere kennisbenutting en een sterke internationale positie voor het hoger onderwijs volgens de Raad vol met ‘nastrevenswaardige’ uitgangspunten. Ook in dit HOOP is immers nog altijd het streven geformuleerd om in 2010 tot de topkenniseconomieën te behoren.
De Onderwijsraad plaatst wel kanttekeningen bij de praktische haalbaarheid ervan, ‘gezien de reële daling van het rijksbudget’. Het adviesorgaan stelt daarom voor de ambities wat bij te stellen.

Meer hoogopgeleiden krijg je volgens de raad niet alleen door de instroming te verhogen, maar vooral door wat aan het rendement te doen. Daarom omarmt ook de Onderwijsraad selectie op kwaliteit. Zo kunnen instellingen immers verschillende groepen studenten van beter maatwerk voorzien. Daarbij moet niet alleen de top aandacht krijgen, maar moet bovendien meer rekening worden gehouden met studenten uit de milieus waar hoger onderwijs geen vanzelfsprekendheid is.
Ruimte voor talent wordt dus door de Onderwijsraad toegejuicht, maar financiële ruimte voor een ‘Nederlandse Harvard’ ziet de organisatie niet. Concurrentie met de Verenigde Staten wordt pas als reële optie beschouwd als er op Europees niveau een dergelijk initiatief wordt opgezet.

Overigens is de Onderwijsraad nog niet overtuigd van het nut van topcollegegelden om de instroom te beïnvloeden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?