Terug naar overzicht

Redactie werkt aan samenvoeging Skoop en Impuls

De hogeschoolkranten Skoop en Impuls worden waarschijnlijk met ingang van het komende studiejaar samengevoegd. De redactie legt het plan daartoe een dezer dagen voor aan de Raad van Bestuur.

Als de samenvoeging een feit wordt, betekent dat een einde aan de kortstondige periode van drie jaargangen waarin Skoop en Impuls als zusterbladen werden uitgegeven. In augustus 2001, een half jaar na de fusie van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, werd de toenmalige Bossche hogeschoolkrant Hogescoop vervangen door Skoop. Nieuw daaraan was dat de krant voortaan door een redactie bestaande uit journalisten werd gemaakt onder de werking van een redactiestatuut. De journalistieke onafhankelijkheid werd in dat statuut gegarandeerd. Dat model bestond al sinds 1995 aan de Hogeschool Brabant, de school waar Impuls werd uitgegeven. Door Skoop en Impuls bij één redactie onder te brengen werd tegen geringe meerkosten ook aan de Bossche hogeschool een journalistiek gemaakte krant haalbaar.
Skoop en Impuls leken door die aanpak al in veel opzichten op elkaar: ze verschilden voornamelijk in de lokale berichtgeving. De website werd van meet af aan samengevoegd onder de dubbele naam Skoop/Impuls. Nu de twee hogescholen voortaan als één instelling naar buiten willen treden onder de naam Avans Hogeschool, ligt het voor de hand ook de twee kranten samen te voegen.

Hoewel het plan nagenoeg klaar is, ontbreekt nog een belangrijk sluitstuk: de naam van het nieuwe blad en natuurlijk deze bijbehorende website. De redactie nodigt medewerkers en studenten uit daarover mee te denken. Suggesties zijn welkom via de formulieren die op diverse locaties worden verspreid. Men kan ook reageren per e-mail: impuls@avans.nl. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?