Terug naar overzicht

Reiskostenvergoeding verlaagd: 18 eurocent

De Raad van Bestuur heeft de kilometervergoeding voor dienstreizen verlaagd van 28 eurocent naar 18 eurocent. Over een eventuele verzachting van de maatregel wordt nog overleg gevoerd met de vakcentrales.
In het besluit van de Raad van Bestuur wordt geen melding gemaakt van een ingangsdatum. Wel staat er, ‘dat de verlaging van de vergoeding van kosten bij dienstreizen naar € 0,18 per kilometer vooralsnog van kracht blijft’. Daaruit kan worden opgemaakt, dat de verlaging reeds is ingegaan.

In de afgelopen maanden is veel onrust ontstaan over de vergoeding, omdat het kabinet de belastingvrijdom op reiskostenvergoedingen boven de achtttien euro cent met ingang van 1 januari heeft afgeschaft.
Aanvankelijk bleef onduidelijk hoe de Raad van Bestuur daarmee zou omgaan. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad drong aan op een standpunt van het bestuur, en zette in op een verhoging van de vergoeding om de belastingkosten van de medewerker te compenseren.
Vorige maand kwam de Raad van Bestuur met het voornemen het basisbedrag te verlagen van 28 naar 18 eurocent, en daarbovenop een compensatie te geven uit het fonds voor extra arbeidsvoorwaarden die in het overleg van de Raad van Bestuur met de vakcentrales kunnen worden ingezet.
Volgens de Raad van Bestuur is dat een onverplichte extra tegemoetkoming. De cao zou slechts een vergoeding van 18 eurocent voorschrijven, omdat daarin sprake is van een vergoeding ‘gelijk aan de maximale van loon- en inkomstenbelasting vrijgestelde reiskostenvergoeding’.
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt dat betwijfeld, omdat dat over een vergoeding gaat op basis van een machtiging. Maar in de praktijk wordt niet met machtigingen gewerkt.

Een verlaging van de vergoeding werd door sommige medewerkers op voorhand van de hand gewezen. Docenten hebben al aangekondigd hun auto niet meer in te zetten bij het afleggen van stagebezoeken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?