Terug naar overzicht

Schutte verslikt zich in Fontys

Als de commissie Schutte aanstaande maandag rapport uitbrengt over haar bevindingen inzake de ‘hbo-fraude’, zal een oordeel over de handel en wandel van Fontys Hogescholoen ontbreken. De commissie heeft het onderzoek aan de op één na grootste hbo-instelling van het land niet op tijd af kunnen krijgen.
Op de website van Fontys betreurt bestuursvoorzitter Norbert Verbraak de gang van zaken. Aan Fontys heeft het niet gelegen, stelt hij vast. De accountants hebben in de studentendossiers mogen kijken, maar ze kregen ze niet mee naar huis vanwege de privacy. Verbraak denkt dat ze zich verkeken hebben op de omvang van Fontys. Bovendien bleken ze niet altijd goed op de hoogte van de materie: ‘Het is meermalen voorgekomen dat ze erg voor de hand liggende zaken over het hoofd zagen. Dan moesten we weer uitleggen hoe het zat en dat kost natuurlijk tijd.’
De uitzonderingspositie heeft voor Fontys ook voordelen. Verbraak: ‘Wij hoeven nu niet meteen in het verweer. Andere hogescholen waarover wel geoordeeld wordt, zullen dat wel doen. Wij kunnen dus even aanzien hoe de zaken zich ontwikkelen.’
Norbert Verbraak, die tevens vice-voorzitter van de HBO-raad is, heeft het afgelopen jaar regelmatig forse kritiek op de werkwijze van de commissie geuit. FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?