Terug naar overzicht

Studenten in actie voor de academieraad

Met een e-mailadres, postvak en mogelijk een eigen internetpagina willen twee studenten van de Academie Industrie & Informatica in Den Bosch meer bekendheid geven aan het werk van de academieraad en onderwijscommissies.

Studenten klagen veel onderling, maar doen er verder niets mee. Tomas Zwinkels, tweedejaarsstudent Werktuigbouwkunde en Patrick Uppelschoten, vierdejaarsstudent Informatica hebben er schoon genoeg van. Beiden zijn lid van zowel de opleidingscommissies als de academieraad van de Academie voor Industrie & Informatica. Om de raad en de commissies meer bekendheid te geven onder studenten ondernemen ze actie.
‘Wij willen studenten laten zien waar ze terechtkunnen als er ergernissen, klachten of problemen zijn’, zegt Tomas. ‘Tot nu toe wisten veel studenten niet hoe je de raad kon bereiken of ze moesten de mensen kennen die erin zaten.’ Daarom willen ze zorgen voor een e-mailadres, een postvak en misschien een eigen pagina op de website van de hogeschool. Daarnaast hopen ze studenten te kunnen bereiken via de prikborden in het gebouw en via docenten. Patrick: ‘Tijdens algemene hoorcolleges kunnen docenten vertellen over de opleidingscommissie en de academieraad. Op die manier ben ik er ook terechtgekomen. Het is jammer dat weinig docenten dat doen.’
Behalve een betere bereikbaarheid willen Tomas en Patrick ook meer studentleden voor met name de academieraad werven. Er melden zich maar weinig mensen aan. ‘Op dit moment bestaat er geen competitie tijdens de jaarlijkse verkiezingen’, zegt Tomas. (DP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?