Terug naar overzicht

Studenten praten voor het eerst mee over Social Work

Voor studenten van de Academie voor Gedrag & Maatschappij in Den Bosch is er woensdag 14 april een studiedag over de brede bacheloropleiding Social Work. Het is voor het eerst dat studenten om hun mening over de verbreding van de opleiding worden gevraagd.
Tot nu toe werden studenten niet betrokken bij het project Focus op Onderwijs. Dat project moet leiden tot onder meer een brede bacheloropleiding Social Work waarbinnen studenten manager worden van hun eigen leerproces. Dit flexibele, competentiegerichte onderwijs gaat in september 2004 van start.
‘Het is absurd dat studenten niet werden betrokken bij het opzetten van de brede bachelor’, zegt docent Stefan van Teeffelen, één van de initiatiefnemers van de studiedag. ‘Je kunt wel een heel mooie onderwijsvorm bedenken, maar als je niet weet hoe studenten erover denken, schiet je je doel voorbij. Natuurlijk moet het onderwijs aansluiten bij het werkveld, maar het onderwijs moet aantrekkelijk genoeg zijn voor studenten.’
Zo vraagt Van Teeffelen zich af of studenten wel zo ‘flexibel door het programma willen fietsen’. ‘Misschien hebben studenten meer behoefte aan structuur en aan duidelijke en heldere roosters. Daar willen we achter zien te komen.’
Op de studiedag worden de 350 studenten van de opleidingen Culturele & Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening niet alleen voorgelicht over de brede bachelor, maar ook over de verbreding in het werkveld. Er vindt namelijk steeds meer overlap plaats tussen de sociaal-agogische beroepen. ‘Een maatschappelijke werker krijgt bijvoorbeeld ook te maken met verstandelijke gehandicapten.’
In kleine groepjes discussiëren studenten aan de hand van stellingen en casussen over de verbreding. Echte antwoorden op vragen, verwacht Van Teeffelen niet. Maar volgens hem is dat ook niet het doel van de dag. ‘We zoeken de dialoog op en informeren de studenten over verbreding.’ Wel hoopt hij dat een aantal enthousiaste studenten zich meldt voor een klankbordgroep die actief meedenkt in project Focus.
De studiedag begint om 9.30 uur en vindt plaats in lokaal E 004 en 006. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?