Terug naar overzicht

Studentraadslid: besloten behandeling medezeggenschap ‘achterkamertjespolitiek’

De besloten behandeling van de medezeggenschap vanmiddag door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is ‘democratisch onaanvaardbaar’, schrijft studentraadslid Dennis van Nieuwenhuijzen. GMR-voorzitter Ab Bobbink stelt dat dit ‘nergens op slaat’.

‘Ik zal aan deze nieuwe vorm van achterkamertjespolitiek niet meedoen en aan elke mogelijke geheimhouding van informatie (dat is een logisch gevolg van achterkamertjespolitiek) geen gevolg geven’, schrijft Van Nieuwenhuijzen in een brief aan de GMR.
Eerder kondigde de student Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, die tevens politiek actief is voor D66, tot twee keer toe aan de behandeling van het agendapunt te boycotten en de vergadering te verlaten. Hij is tegenstander van een gedeelde medezeggenschap, waarin personeel en studenten in aparte organen zitting hebben. Een eerdere notitie waarin dit werd geopperd, is teruggetrokken.

De GMR bespreekt vanmiddag in een vergadering in Den Bosch als laatste agendapunt in besloten kring ‘de laatste gebeurtenissen op het gebied van de medezeggenschap’. Eerder is behandeling van het punt twee keer uitgesteld. De GMR zou zich tijdens de cursusdagen op 20 en 21 april erover buigen, maar het punt werd toch geagendeerd voor de vergadering van vandaag.

Ab Bobbink, voorzitter van de GMR, zegt dat het verwijt van Van Nieuwenhuizen ‘nergens op slaat’. ‘We gaan het hebben over personen binnen de medezeggenschap. Het zal zo kort al mogelijk worden gehouden.’ Inhoudelijk wordt er niet over het onderwerp gesproken, zegt hij. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?