Terug naar overzicht

Verlaging vergoeding dienstreizen ‘idioot’

‘Idioot’ vinden de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de verlaging van de vergoeding van dienstreizen. In een brief aan de Raad van Bestuur zal de GMR zijn ongenoegen hierover uiten.

De medezeggenschapsraad besprak gisterenmiddag het besluit van de Raad van Bestuur de kilometervergoeding voor dienstreizen terug te brengen van 28 naar 18 eurocent. Daarmee reageert het bestuur op de maatregel van de regering om met ingang van 1 januari jongstleden de belastingvrijstelling voor reiskostenvergoeding met hetzelfde bedrag omlaag te brenegen. In de cao staat dat er een reiskostenvergoeding uitgekeerd moet worden die gelijk is aan het maximale belastingvrije bedrag, zo is de redenering van het bestuur.
Een ‘onzinnige interpretatie’ van de cao stelden de raadsleden tijdens de vergadering. ‘Wij vinden dit geen goed werkgeverschap’, zei GMR-voorzitter Ab Bobbink.
De Raad van Bestuur is wel bereid de achteruitgang te compenseren door een ‘mobiliteitstoelage’ toe te kennen aan medewerkers die regelmatig moeten reizen. Overleg hierover met de vakorganisaties heeft medio februari niet tot overeenstemming geleid en wordt 22 maart hervat, schrijft de Raad van Bestuur in een brief. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?