Terug naar overzicht

Vertrek Jansma: knelpunten op papier

Het cluster Sociale Studies is Paul Jansma kwijt als manager, maar de Raad van Bestuur heeft de medewerkers wel gevraagd knelpunten en suggesties voor oplossingen op papier te zetten.

Dat is de uitkomst van het gesprek dat vrijdag 5 maart met bestuurslid Jos Ossewaarde en Ria Wijnen, directeur van de Faculteit Gamma heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor dit gesprek was een brief die 27 januari is verstuurd. Medewerkers uitten hierin hun zorg over de benoeming van Paul Jansma tot adjunct-directeur van de kunstacademie. Zij vrezen dat door zijn vertrek de continuïteit van verschillende projecten van de opleiding in gevaar komt. Volgens de medewerkers kan Jansma niet gemist worden als sturende kracht achter Focus op Onderwijs en Kwaliteit van Sociale Studies, bij de invoering van de bachelor Social Work en de komende accreditatie van de opleiding SPH.
‘De druk op de ketel is momenteel heel hoog’, zegt Jeroen Gradener, een van de medewerkers die aanwezig was bij het gesprek. ‘We zitten ook nog met de reorganisatie. Paul Jansma wist iedereen te motiveren en te stimuleren. Mensen missen zo’n leider en denken: “het wordt er allemaal niet beter op”.’
Een van de klachten waarover de medewerkers het met de Raad van Bestuur hebben gehad, is dat medewerkers onder grote druk werken en overuren maken zonder dat ze weten of deze wel worden uitbetaald of worden gecompenseerd.
De Raad van Bestuur kijkt nu of er ruimte geschept kan worden. De medewerkers van Sociale Studies hebben de opdracht gekregen alle knelpunten op papier te zetten en te bekijken wat er allemaal nodig is om met vertrouwen het proces van accreditatie in te gaan en het werk weer uitvoerbaar te maken.
Met deze opdracht worden de problemen volgens Gradener niet opgelost. ‘Je kunt wel zeggen dat je meer ruimte wilt voor inhoudelijke onderwijsontwikkeling, maar als daar geen uren voor worden gegeven, dan blijft het probleem bestaan. Wij hebben het idee dat er een huisje om de problemen wordt gebouwd.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?