Terug naar overzicht

Visitatiecommissie: Bestuurskunde Den Bosch nummer één

De opleiding Bestuurskunde uit Den Bosch is de beste in het land. Dit valt op te maken uit het visitatierapport ‘De kunst van het balanceren’, dat vanmiddag is verschenen.

In het rapport staat dat de visie op het beroep van de Bossche opleiding adequaat is en dat het curriculum een samenhangende praktijkgerichte opbouw kent. De thema’s in het programma zijn een goede afspiegeling van de toekomstige praktijk. Studenten ontwikkelen een coördinerend vermogen en flexibele houding. Daarbij besteden studenten veel aandacht aan communicatieve en probleemoplossende vaardigheden. Studenten, afgestudeerden en werkgevers zijn tevreden, stelt het rapport.
De visitatiecommissie vindt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding trots mogen zijn op wat ze hebben bereikt. Wel heeft de commissie een paar punten die beter kunnen. Zo moet het competentiegericht leren nog verder worden ontwikkeld en kan de toetsing beter. Ook moet de instroom van studenten worden vergroot.
Hoewel de visitatiecommissie positief is over het enthousiasme dat de vier opleidingen aan de dag leggen voor verdere ontwikkeling van de inhoud, is er volop werk aan de winkel. ‘Vooral de stages en toetsen vragen nog de nodige aandacht.’ Dit zou onder meer liggen aan de docenten, die op zoek zijn naar het evenwicht tussen hun rol als deskundig vakdocent en die als begeleidend opleidingsdocent.
Ronduit enthousiast is de commissie over het gezamenlijk overleg dat de opleidingen voeren om de opleidingen naar een hoger niveau te tillen. (TdO/HOP,GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?