Terug naar overzicht

‘Visitatiecommissie kan deeltijdopleiding niet goed beoordelen’

De deeltijdopleiding van de MER in Breda kreeg van de visitatiecommissie twintig voldoendes en op vijf punten een onvoldoende. Dat blijkt uit het eindrapport dat de commissie vandaag presenteerde. Jan van Wijk (hoofd van een aantal deeltijdopleidingen waaronder MER), vindt een aantal onvoldoendes onterecht.

Volgens Van Wijk beoordeelt de visitatiecommissie de deeltijdopleiding ten onrechte alsof het een voltijdopleiding is. Bijvoorbeeld over de uitval van studenten. ‘Bij een deeltijdopleiding vallen studenten eerder af. Een student kan van baan veranderen, de studie te licht hebben ingeschat en wat je ook vaak ziet als werkenden een opleiding gaan doen: het bedrijf waar ze werken, gaat ze meer taken geven omdat ze beter opgeleid raken. Dat gaat ten koste van de studie.’
Daarnaast merkt hij op dat de deeltijd MER in Breda organisatorisch uniek is voor Nederland. ‘De deeltijdopleidingen van de HEAO in Breda horen niet bij een voltijdopleiding, maar vormen een zelfstandig onderdeel. Wij hebben andere doelgroepen en een ander programma. Dat kun je niet vergelijken met de voltijd.’
Een aantal kritiekpunten van de commissie vindt Van Wijk wel terecht, maar daar is volgens het hoofd al actie op ondernomen (de commissie bezocht Breda medio 2003). ‘Onze docenten die uit de praktijk komen, krijgen inmiddels bijscholing in didactiek en coaching.’ Ander kritiekpunt is de opbouw van de propedeuse, die zou niet evenwichtig zijn. ‘Vanaf volgend jaar komt er een andere propedeuse.’ Het afstuderen wil de opleiding beter gaan begeleiden door werkgevers te gaan betrekken bij de beoordeling van de afstudeerprojecten. Van Wijk: ‘Als wij over een half jaar weer gevisiteerd zouden worden, horen we bij de top 3, dat weet ik zeker.’
Met de huidige uitslag hoort de deeltijdopleiding van de MER in Breda tot de middenmoot van de ruim twintig bezochte MER-opleidingen in Nederland. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?