Terug naar overzicht

Zesde prijscamera tevredenheidsonderzoek

Er zijn meer dan 3000 inzendingen op het online-tevredenheidsonderzoek van Avans Hogeschool binnen. Dat betekent dat een zesde camera als prijs is uitgedeeld. De winnaar: Waiyee Lau, student aan de PABO Breda.
Uit iedere vijfhonderd inzendingen wordt één prtijswinnaar getrokken. Waiyee Lau is de tweede student aan de PABO die een camera in de acht sleept. Eerder viel Janneke Aert in de prijzen.
Intussen is ook de internetpagina waarop de tussenstanden van de respons staan aangepast. De respons van elke opleiding bij elk van de drie lokaties wordt nu afzeonderlijk getoond. Daarmee worden ook de verschillen in respons tussen de diverse opleidingen op de lokaties inzichtelijk.
De tussenstand is via internet te raadplegen op intranet.avans.nl/STO/tussenstand.php (account Avans Hogeschool vereist) , of via de links op de diverse intranetten binnen Avans. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?