Terug naar overzicht

5 miljoen extra voor regionale samenwerking hbo-mkb

‘RAAK-teams’ gaan ze heten. Een nieuw soort orgaan dat ‘regionale aandacht en actie voor kenniscirculatie’ tussen bedrijfsleven en hogescholen moet aanjagen. En staatssecretaris Nijs trekt er 5 miljoen voor uit. Dat maakte ze vandaag bekend tijdens een persconferentie van MKB-Nederland.
Het bedrag wordt tot 2007 jaarlijks aan de RAAK-teams ter beschikking gesteld. Voor de periode daarna is men aanghewezen opde 20 miljoen dieal in de OCW-begroting was gereserveerd.
Nijs had de extra injectie ook rechtstreeks kunnen doorsluizen naar het bestaande project regio-regisseurs van MKB-Nederland en HBO-raad. De regioregisseurs moeten hogescholen, studenten en bedrijfsleven bij elkaar brengen bij het vinden van stageplaatsen, onderzoeksopdrcahten en afstudeerplekken. De staatssecretaris houdt de regie echter liever dicht bij huis en geeft dus de voorkeur aan haar RAAK-teams. Wel belooft ze, dat de regioregisseur alsnog in beeld komt als in een regio het RAAK-team niet binnen een jaar van de grond komt.

Tegelijk maakte Nijs bekend een kort-hbo nieuwe stijl te zullen invoeren, een wens die met name tegemoet komt aan de wensen uit het midden- en kleinbedrijf. Het wordt een soort tussenniveau in het hbo, het Associate Degree. Dit tussenniveau kan ervoor zorgen dat mboers die verder willen studeren, maar geen volledige HBO-opleiding kunnen of willen doen, toch een hoger opleidingsniveau kunnen bereiken.
Tijdens het HOOP-debat in de Tweede Kamer twee weken geleden had Nijs de wedergeboorte van het kort-hbo al aangekondigd, onder excuses voor de opheffing ervan enkele jaren gelden. Pikant detail: verantwoordelijk voor de opheffing was Nijs’ voorganger Loek Hermans. Die is nu voorzitter van MKB-Nederland, pleitbezorger van de wederinvoering. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?