Terug naar overzicht

AIM wil ‘media’ in nieuwe academienaam

Academie voor ICT & Media. Deze naam stelt de directie van de Academie voor ICT & Management (AIM) voor in plaats van de Academie voor Communicatie & ICT (ACIT). Het voorstel ligt nu bij de Raad van Bestuur, die het nog in beraad heeft.
De directie van de academie hecht veel waarde aan het voortbestaan van de naam AIM. ‘De drieletter afkorting is belangrijk. Die heeft nu net een beetje naamsbekendheid gekregen. Als de naam wordt veranderd in ACIT, weet niemand meer waar hij moet zoeken’, stelt Ad Vissers, directeur van de AIM.
Hij heeft de moeizame start van de AIM in 2001 nog vers in het geheugen. De opleidingen Hoger Informatica Onderwijs, Informatie Dienstverlening Management en Bedrijfskundige Informatica werden toen onderbracht in de nieuwe academie, de AIM. Deze opleidingen vielen tot dan onder de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) en de HEAO. Hoewel er in het eerste jaar wel via de FTN en de HEAO nieuwe studenten werden geworven, bleken toch veel mensen moeite te hebben om de informaticaopleidingen te vinden. ‘Sommigen dachten dat de informaticaopleidingen niet meer bestonden. De AIM was totaal niet ingeburgerd, de mensen wisten niet wat de nieuwe academie inhield. Het neerzetten van een academienaam vergt veel tijd.’
De AIM wil dit traject niet nog een keer wil lopen. ‘De regio weet nu waar we zitten en wat we doen. Een aantal middelbare scholen zijn bekend met ons AIMweb.’
Daarnaast wil de directie de slogan ‘Powered by AIM’ niet verliezen. Deze kreet wordt sinds september vorig jaar gebruikt. ‘Tijdens voorlichtingsdagen zetten wij onze opleidingen en onderwijsprogramma neer. Powered by AIM is daarbij het motortje’, vertelt Vissers. ‘Het is niet ons uitgangspunt, maar we willen het wel graag als toegevoegde waarde behouden. Het is trendy en de studenten vinden het leuk.’ (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?