Terug naar overzicht

Deel 58 miljoen ‘fraudegeld’ blijft bij onderwijs

De volgens Schutte terug te vorderen 58 miljoen euro komt hoe dan ook niet geheel in de staatskas terecht. In 2002 en 2003 zijn zes hogescholen namelijk al gekort op hun jaarlijkse bekostiging. Dat geld is al verdeeld onder andere onderwijsinstellingen.

Om hoeveel reeds ingehouden geld het gaat, is niet helemaal duidelijk, omdat het exacte bedrag van 2003 nog niet helemaal is becijferd door het ministerie van Onderwijs. In 2002 werd in ieder geval 7,5 miljoen euro ingehouden bij de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht, de Brabantse Hogeschool (thans Avans), De Hogeschool Alkmaar (thans Inholland), Saxion Hogeschool IJselland en Hanze Hogeschool. Tegen die instellingen werd aangifte gedaan wegens fraude met inschrijvingen. In een later stadium werden alle zaken geseponeerd, behalve die tegen Saxion.

Bij de afwikkeling van de inschrijvingsfraude handelde het ministerie in de geest van de motie Rabbae, waarin werd opgeroepen om het geld dat ‘foute’ instellingen opstreken met foefjes terug te laten stromen naar het onderwijs. OCW heeft altijd in de geest van deze motie gehandeld, maar kreeg twee weken geleden de deksel op de neus, toen de afwikkeling van de bekostigingsfraude in de ministerraad besproken werd. Het geld dat nu nog wordt teruggevorderd (en dat wordt het leeuwendeel van de 58 miljoen die volgens Schutte ten onrechte werd uitgekeerd) komt ten goede aan de staatskas en niet aan de ‘brave’ opleidingen. Oorzaak: de beroerde economie die Nederland alweer een tijdje plaagt.

Overigens is het nog maar zeer de vraag of die terugvorderingen ook snel in de staatskas zullen verdwijnen. Diverse instellingen, waaronder Avans Hogeschool, hebben inmiddels laten weten dat zij de door de commissie Schutte aangekaarte onregelmatigheden in de bekostiging deels of in het geheel niet erkennen en desnoods de rechter om een oordeel zullen vragen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?