Terug naar overzicht

Docenten Management behouden uren voor scholing

Docenten bij de Academie voor Management in Den Bosch behouden hun uren voor ‘deskundigheidsbevordering’. Een plan van de directie om een deel daarvan in te zetten voor onderwijsontwikkeling is teruggedraaid.

Dat heeft de directie van de Academie voor Management per brief aan de docenten laten weten. Eerder besloot zij om in het jaar 2004 een deel van de uren die docenten ter beschikking hebben voor scholing, in te zetten voor de ontwikkeling van het deeltijdonderwijs. Bij een volledige aanstelling zou het gaan om 80 van de 200 ingecalculeerde uren ‘deskundigheidsbevordering’.
Dit besluit is genomen om een dreigend tekort op de begroting in 2004 het hoofd te bieden.
Het leidde tot enige onrust onder het personeel. De academieraad stelde zich op het standpunt dat scholingsuren niet mogen worden ingezet voor onderwijsontwikkeling. Nieuwe gegevens over de financiële situatie van de academie hebben tot herziening van het besluit geleid. Het begrotingstekort over het jaar 2003 een kleine ton euro) wordt afgedekt door de reserves aan te spreken. En de begroting voor 2004 is sluitend, stelt interim-directeur Jos Brand.
De vernieuwing van de deeltijdopleiding wordt deels gefinancierd uit het reguliere budget en deels door toegekende bedragen uit het vernieuwingsfonds en de zogenaamde ‘kolomgelden’ (subsidie voor doorstroming mbo-hbo). ‘Het is nagerekend door de controllers: zonder nieuwe bezuinigingen blijven we binnen de begroting’, zegt hij.

De vernieuwde deeltijdopleiding van de Academie voor Management is in 2002 gestart met een gezamenlijk tweejaarlijkse managementprogramma, dat wordt afgesloten met een certificaat. Komend studiejaar beginnen de opleidingsspecifieke kopstudies die eveneens twee jaar duren. De ontwikkeling van dit laatste traject is afgelopen half jaar begonnen. De academie is een advertentiecampagne begonnen om deeltijdstudenten aan te trekken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?