Terug naar overzicht

Ergste druk is er af bij Fysiotherapie

De invoering van het competentiegericht leren wordt bij de opleiding Fysiotherapie een jaar later dan gepland, ingevoerd.

Dat is vorige week besloten na een gesprek tussen het bestuur van Avans Hogeschool, de directie van de faculteit GAMMA en docenten en medewerkers van de opleiding Fysiotherapie.

Docenten en medewerkers van Fysiotherapie hadden bij de Raad van Bestuur in twee brieven geklaagd over onder meer de hoge werkdruk. De vooral praktische aanpassingen die naar aanleiding van de eerste brief werden ingevoerd, waren volgens de schrijvers niet afdoende (zo werd gewerkt aan een betere roostering). Daarom werd medio april weer een brief gestuurd. Daarop nodigde faculteitsdirecteur Ria Wijnen de partijen uit voor een gesprek.
‘De grootste druk is eraf’, is de eerste reactie van docent Wilma van de Pompe naar aanleiding van het gesprek. Zij verwacht wel dat er een verschuiving van het probleem plaatsvindt, omdat de Raad van Bestuur geen extra middelen beschikbaar stelt om het nieuwe curriculum vorm te geven. ‘De docenten die hiermee bezig zijn, zullen dat toch naast hun gewone werkzaamheden moeten doen. Dat gaat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.’
Ook docent Joop de Looff vindt het niet goed dat er geen extra middelen komen voor de ontwikkeling van het competentiegericht leren. Tijdens de vergadering van de faculteitsmedezeggenschapsraad (fmr) op dinsdag 27 april merkte hij op: ‘Kwaliteit glipt weg, dat is verontrustend.’
Volgens Ria Wijnen is het logisch dat de Raad van Bestuur geen extra uren geeft, omdat de opleiding die eigenlijk al gehad heeft. ‘Er waren uren gereserveerd voor het ontwerpen van het nieuwe onderwijs, maar die zijn daar niet voor gebruikt.’
‘Die tijd is gestoken in het oplossen van lopende problemen’, meldt De Looff. Behalve de ontwikkeling van een nieuw curriculum, groeide de laatste jaren het aantal studenten, bereidt de opleiding zich voor op de komende accreditatie en tegelijkertijd was er een reorganisatie. Het fmr-lid wilde weten wie er nu verantwoordelijk voor is dat deze innovatie-uren verkeerd gebruikt zijn, omdat volgens hem docenten nu voor een oplossing moeten zorgen, terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor het proces.
De faculteitsdirecteur meent dat het geen zin meer heeft om de oorzaak van het verkeerde gebruik van de tijd te achterhalen en kan de opleiding beter vooruit kijken: ‘Er moet nu een nieuw plan van aanpak gemaakt worden. Ik denk dat je een mooi en realistisch plan moeten maken.’ Het is volgens haar belangrijk dat daarbij duidelijke keuzen worden gemaakt, zodat het plan uitvoerbaar is.
‘Ik denk dat de oorzaak op verschillende plekken ligt. Maar het is nu belangrijk dat er enige rust is en dat we verder kunnen’, zei Rob de Haas in de vergadering. De Haas is de nieuwe adjunct-directeur van de Academie voor gezondheidszorg, die volgend schooljaar van start gaat en waar Fysiotherapie onder gaat vallen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?