Terug naar overzicht

‘Fraudegeld naar terugdringing overheidstekort’

Het kabinet voegt de veertig miljoen euro die het terugvordert van het hbo toe aan de algemene middelen. Volgens de hoger-onderwijs-site ‘Scienceguide’ zou het geld bestemd zijn om het overheidstekort helpen terugdringen beneden de drie-procentsnorm van het Europese stabiliteitspact.

Wanneer de regering werkelijk zou besluiten het geld in de staatskas te storten betekent dit een onverwachte extra bezuiniging op het hbo. Tot nu toe heeft Nijs gemeld, dat het teruggevorderde geld zou worden herverdeeld onder de instellingen die geen blaam treft. Het geld was namelijk hoe dan ook voor het hbo bestemd; het ging bij de bekostigingsproblemen steeds over de verdeling tussen de hogescholen, niet over de hoogte van het totale bedrag voor de sector.
De lagere bedragen die van het middelbaar beroepsonderwijs en de universiteiten worden teruggevorderd zouden ook aan de schatkist worden toegevoegd. In die sectoren gelden andere verdelingsmethoden.

Overigens betekent ’terugvorderen’ in veel gevallen ‘niet uitbetalen’. De bekostiging loopt circa anderhalf jaar achter op de vaststelling van de bedragen. Bovendien heeft Nijs in vervolg op de ‘fraude-affaire’ sommige hogescholen gekort in afwachting van de afloop. (FG)

www.scienceguide.org

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?