Terug naar overzicht

Fusiestop of fusiegolf?

Zullen universiteiten en hogescholen ophouden met fusieplannen, omdat die leiden tot bureaucratie? Het lijkt er niet op, want de bama-structuur noodzaakt tot innige samenwerking.

De Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam wacht met spanning de uitspraak af van een geschillencommissie over de voorgenomen fusie met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). ‘Ons voortbestaan staat op het spel’, zegt HES-collegelid Theo Jaspers.
De affaire illustreert het grote belang van samenwerking en fusies tussen universiteiten en hogescholen. De HES wil via een fusie met de HvA aanhaken bij de innige samenwerking tussen HvA en UvA in de Amsterdam school of economics and business (aseb). Omdat de medezeggenschapsraad van de HES er unaniem tegen stemde, dreigt de HES buiten de boot te vallen. ‘Als de geschillencommissie straks nee zegt, krijgen we een toenemend probleem met de instroom’, voorziet Jaspers.

De bama-structuur leidt tot een grote behoefte aan samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. ‘Los-vaste afspraken leiden tot problemen met geld en verantwoordelijkheden. Een fusie is het voor ons geen doel op zich, maar een middel’, benadrukt Jaspers.

Maar goede samenwerking kan ook prima zonder fusie, vindt woordvoerder Willem Hooglugt van de Katholieke Universiteit Nijmegen. ‘Wij werken heel goed samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We verwijzen studenten naar elkaar door en zorgen voor goede doorstroming.’ Van plannen voor een fusie tussen de KUN en de HAN is volgens hem absoluut geen sprake.
De Onderwijsraad zal daar blij mee zijn, want die ziet fusies als aanjagers van bureaucratie en obstakels voor een frisse concurrentie. Universiteitenvereniging VSNU vindt dat onzin. Voorzitter Ed d’Hondt voorziet dat veel publieke universiteiten en hogescholen zullen fuseren zodra de wet dat mogelijk maakt.

De fusie van de (particuliere) Vrije Universiteit met de Zwolse hogeschool Windesheim mag al wel en wordt op 1 september formeel beklonken. Dan komt er één college van bestuur. Maar het fusieproces loopt niet op rolletjes. VU-rector Taede Sminia noemt het nu een ‘startfusie’. ‘We hebben te veel voor de troepen uitgelopen’, bekende hij onlangs in de Zwolse hogeschoolkrant. Het draagvlak voor de fusie zou in brede VU-kringen ontbreken. Zijn uitspraken leidden tot commotie, gevolgd door een sussende verklaring van de gezamenlijke bestuurders in Zwolle en Amsterdam.
Het ontbreekt aan transparante informatie, schreven kritische studenten onlangs in het VU-blad Ad Valvas. ‘Veel studenten weten niet dat de VU überhaupt gaat fuseren, laat staan met wie en waarom.’ De gebrekkige informatie zou leiden tot veel onbeantwoorde vragen en de nodige scepsis. Zo vragen ze zich af waarom er voor een fusiepartner in het verre Zwolle is gekozen, terwijl er nu ook een samenwerkingsconvenant wordt aangegaan met Inholland, die wel in de regio Amsterdam is gevestigd. ‘Gaat de VU zich wellicht richten op twee hbo-partners?’
Ook in het blad van de fusiepartner is de kritiek niet van de lucht. ‘Deel desnoods fusiefriet uit’, schrijft een betrokken student in het blad van Windesheim. De fusie leeft niet, klaagt hij. Evenals de VU-studenten constateert hij dat zelfs de gratis ‘Broodje Debat’ lunchbijeenkomsten nauwelijks belangstellenden trekken. ‘Probeer jullie passie voor de fusie over te brengen op de organisatie’, roept hij de bestuurders op. (OvB/HOP)

Website fusie VU /Windesheim

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?