Terug naar overzicht

Gemeente Tilburg en hoger onderwijs: ‘Niet lullen maar poetsen’

Samen naar buiten treden als studentenstad. Dat is het streven van de gemeente Tilburg en de plaatselijke instellingen van hoger onderwijs. Vanmiddag werd dat streven bevestigd in een drukbezochte bijeenkomst van de vier partners in het stadskantoor.
De Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool en de gemeente wisselden de plannen uit die de afgelopen maanden door een reeks gemengd samengestelde projectgroepen zijn bedacht. Er is een wereld te winnen.
Waarom niet samen optrekken bij de werving van studenten? Studenten vinden Tilburg een fantastische plek om te studeren; maar degenen die die keus nog niet hebben gemaakt weten dat vaak niet. De universiteit en de hogescholen doen ieder voor zich hun uiterste best om zo veel mogelijk studenten te werven. Maar waarom niet iedere scholier in het vierde jaar een kaartje sturen ‘Groeten uit Tilburg’, waarop de stad zich presenteert? Op de jaarlijkse Studiebeurs in Utrecht zijn universiteiten en hogescholen in aparte hallen geplaatst. Waarom niet als Tilburg bij elkaar gaan staan? Onder het motto ‘niet lullen maar poetsen’ presenteerde een projectgroep plannen om de profilering van Tilburg als studentenstad te verbeteren. Mascha Arts namens de projectgroep: ‘Als de universiteit een open dag organiseert komen scholieren van heinde en ver naar de universiteit aan de rand van de stad. Maar als ze ’s avonds naar huis rijden hebben ze niks van de stad gezien.’ Dat kan anders, vindt de groep. Organiseer ook een onderdeel kennismaking met de stad.

Op nog veel meer gebieden kunnen de drie instellingen samen met de gemeente scoren, zo is de algemene opvatting. In de onlangs gepubliceerde ‘Tweede nota Hoger Onderwijs Tilburg’ zijn de doelen beschreven. Behalve aan de profilering van Tilburg studentenstad, werken de partners aan het lenigen van de huisvestingsnood onder studenten, een intensieve wisselwerkingt tussen studenten en de stad, meer stageplaatsen in de stad, samenwerking bij internationale contacten, en meer greep op de doorstroom tussen de verschillende onderwijsvormen.

De samenwerking gaat door, en wordt als voorbeeld voor de rest van het land gezien. ‘Alleen al de uitwisseling in de projectgroepen van waar ieder mee bezig is was een openbaring’, getuigde een deelnemer. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?