Terug naar overzicht

Hogescholen en ROC’s werken samen aan betere doorstroming

De doorstroming van de mbo-opleiding administrateur naar de hbo-opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Fiscale Economie moet beter. Daarvoor gaan alle hogescholen en Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in Brabant en Limburg samenwerken.

Het komt in Nederland niet veel voor dat er op zo’n brede schaal wordt gewerkt aan versterking van de ‘beroepskolom’ (binnen vmbo-mbo-hbo).
Op 23 april tekenen twaalf ROC’s, Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd (uit Limburg) en Avans Hogeschool een intentieverklaring op de School van de Toekomst aan de Vlijmenseweg in ’s-Hertogenbosch.

De komende maanden gaan verschillende werkgroepen de intentie uitwerken. De voorwaarden om door te stromen moeten voor studenten goed en helder zijn. De overstap van mbo naar hbo moet naadloos verlopen. Uitgangspunt daarbij is een competentie- en praktijkgerichte onderwijsvorm. Portfolio’s en assessments moeten in de verschillende stadia het niveau van de student weergeven. Een goede begeleiding vanuit de school is belangrijk.

Ook het bedrijfsleven is erbij betrokken. Want ook de stages moeten op elkaar afgestemd worden en het bedrijfsleven kan aangeven welke vaardigheden van mbo’ers en hbo’ers worden verwacht. Het Kenniscentrum beroepsonderwijs en bedrijfsonderwijs ECABO biedt eveneens ondersteuning.

Volgens Ineke de Schepper, voorzitter van de Stuurgroep Project Doorlopende Leerwegen regio Zuid, gaat dit project een voorbeeldfunctie voor andere opleidingen vervullen. ‘Als de werkgroepen hun werk hebben gedaan, begint in september een pilot. We krijgen hiervoor waarschijnlijk innovatiegelden. In juni 2005 volgt een evaluatie. Als de voorstellen goed uitpakken, kunnen andere opleidingen er mee doorgaan.’
Volgens De Schepper gaan vooral allochtone jongeren profiteren van een betere aansluiting tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs. ‘Een groot gedeelte van de scholieren op ROC’s zijn allochtoon. Zij studeren nu niet zo makkelijk door. Dat kan uit angst zijn voor de kosten of omdat het van thuis uit geen traditie is om te gaan studeren. Zij kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken.’

Ander belangrijk punt volgens de voorzitter is de mogelijkheid om subdegrees te halen. ‘Nu komen veel jongeren van school af zonder diploma. Straks wordt het mogelijk bijvoorbeeld twee jaar een hbo-leiding te volgen. Je haalt dan niet je bachelor, maar wel een certificaat.’
Mbo’ers vormen voor de hogescholen een belangrijke doelgroep. Bij de HEAO in Breda is bijvoorbeeld meer dan vijftien procent van de studenten afkomstig van een mbo. Ook nu al zijn er verschillende regelingen om de doorstroom te verbeteren, zoals vrijstellingstrajecten. Maar dat vindt op een veel kleinere schaal plaats. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?