Terug naar overzicht

Hogeschool Zeeland stelt Schutte aansprakelijk

Woedend zijn ze bij de Hogeschool Zeeland, de kleine hbo-instelling in Vlissingen, die volgens de commissie Schutte het hoogste bedrag aan onterechte overheidsbekostiging heeft ontvangen. En Schutte zal het terugnemen, niet goedschiks dan kwaadschiks.
Volgens de website van de Provinciale Zeeuwse Courant stelt bestuursvoorzitter Mandos de commissie – en eventueel de leden van de commissie persoonlijk – aansprakelijk voor de schade die zijn hogeschool leidt als gevolg van de in zijn ogen onterechte aantijgingen in het frauderapport. De hogeschool eist, desnoods voor de rechter, dat de commissie de kwalificatie ‘in strijd met de wet’ herroept.
De Hogeschool Zeeland heeft volgens Schutte tussen 1998 en 2002 ten onrechte 11,8 miljoen euro aan overheidsinkomsten geïncasseerd. De hogeschool schreef Spaanse en Duitse studenten in die zelden of nooit de hogeschool zouden hebben bezocht. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?