Terug naar overzicht

Inspectie ziet weer heel wat tekortkomingen

De onderwijsinspectie heeft in 44 waarschuwingen uitgedeeld in het hoger beroepsonderwijs. In het wetenschappelijk onderwijs viel het mee: daar deelde de inspectie op twee plaatsen een vermaning uit.
Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2003. In het hbo werden in de periode die het rapport bestrijkt 145 opleidingen onder de loep genomen, in het wo waren dat er 37. Welke opleidingen een tik op de vingers kregen, is niet in het rapport te vinden.

In het hbo wordt flink gehamerd op de ‘wetenschappelijke oriëntatie’ van opleidingen, het wo moet werken aan het opleidingsrendement, wat wil zeggen dat meer studenten met bul moeten afzwaaien, en het liefst binnen een normaal tijdsbestek. Daarnaast krijgt ook de interne kwaliteitszorg veel kritiek. Overigens kwam de inspectie niet met deze conclusies op basis van een stevig eigen veldonderzoek, maar trok de instantie deze conclusie naar aanleiding van de flinke stapel visitatierapporten van het afgelopen jaar.

De toetsing in het hoger onderwijs geeft de onderwijsinspectie ook ‘nog geen reden tot tevredenheid’, maar hier ziet de onderwijswaakhond positieve ontwikkelingen. De grootscheepse verbouwingsoperatie die het Nederlandse hoger onderwijs in Angelsaksisch keurslijf perst, heeft er wel gezorgd voor meer toetsontwikkeling en vernieuwing van de curricula in het hoger onderwijs. Dat geldt dan met name voor het hbo, waar instellingen op grote schaal overstappen naar competentiegericht onderwijs.
Ook bij de lerarenopleiding laat de toetsing vaak te wensen over. De druk op die opleidingen is sowieso groot, omdat de inspectie net als de visitatiecommissie een spanning signaleert tussen de gewenste stijging van het aantal leraren in spe en de kwaliteit die de kleinschalige instellingen vaak bieden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?