Terug naar overzicht

‘Invoering ondernemingsraden is een ramp’

‘Invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in het hbo zou een ramp betekenen.’ Dat schrijven enkele onderwijsorganisaties deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderwijsbond CNV, vakorganisatie NFTO, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bepleiten in de brief handhaving van de bestaande inspraakorganen waarin beide geledingen zitting hebben. Het opdelen van de huidige medezeggenschapsraden in een ondernemingsraad en een studentenraad werkt ‘polarisatie’ in de hand en staat haakt op de ‘gewenste integrale benadering’, schrijven de onderwijsorganisaties.
Veel medezeggenschapsraden mogen weliswaar actiever opereren en ook de communicatie met het bestuur en met de eigen achterban moet worden verbeterd, maar daar is geen stelselwijziging voor nodig, zo schrijven zij. De huidige medezeggenschapsregeling met gezamenlijke, ongedeelde medezeggenschap van studenten en personeel ‘mag niet verloren gaan’.
Binnen het hbo is het binnenkort waarschijnlijk mogelijk te kiezen tussen ongedeelde medezeggenschap of inspraak met aparte ondernemingsraden en studentenraden. Ook binnen Avans Hogeschool is dit punt een onderwerp van discussie. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad buigt zich hierover tijdens cursusdagen op 20 en 21 april. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?