Terug naar overzicht

Nederland oordeelt mild over ‘de’ student

Studenten hebben een negatiever beeld van ‘de’ student en ‘het’ studentenleven dan de rest van Nederland. Dat is een opmerkelijke conclusie uit een onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond.

‘Uitgaan’ is volgens vierhonderd willekeurige Nederlanders de meest kenmerkende activiteit van studenten. Ze hebben het financieel niet breed, ze houden van uitslapen en gaan graag met vakantie. Daar staat tegenover dat ze best hard studeren, veel aan sport doen en graag deelnemen aan een debat.
Opvallend genoeg zijn het juist de studenten onder de geënquêteerden die het stereotype studentenbeeld het meest bevestigen. Zij vinden zichzelf luier, en zien uitgaan als een nog kenmerkender studentenactiviteit.
Over de karaktereigenschappen van studenten zijn de geënquêteerden vrij mild. Ze vinden hen weliswaar luidruchtig en enigszins arrogant, maar ook leergierig, ijverig, energiek en serieus. De studenten zelf vinden zichzelf heel wat minder leergierig en serieus. Maar dat ze luidruchtig zijn beamen ze graag.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de basisbeurs in het hoger onderwijs te laag en het collegegeld te hoog vindt. De LSVb noemt deze uitkomst opmerkelijk, ‘aangezien een kamermeerderheid van PvdA, VVD en LPF het collegegeld wil opschroeven tot enkele duizenden euro’s’.

Ruim tachtig procent van de geënquêteerden denkt dat studenten vier tot zes jaar lang over hun studie doen. De LSVb zegt blij te zijn dat de mythe van de eeuwige student daarmee naar het rijk der fabelen is verwezen. Voorzitter Floris van Eijk: ‘Politici wekken nogal eens de indruk dat studenten lastpakken zijn die veel geld kosten en niets uitvreten. Het is bemoedigend om te zien dat de Nederlander daar anders over denkt.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?