Terug naar overzicht

Nijs zet claims door, Schutte moet onderzoek afmaken

Staatssecretaris Nijs gaat het geld dat ten onrechte zou zijn opgestreken door gesjoemel met inschrijvingen terugvorderen van de betrokken hogescholen. Het kabinet heeft daarmee vanmiddag ingestemd. De commissie Schutte wordt gevraagd een aantal onvoltooide onderzoeken af te maken. Daaronder dat bij Avans Hogeschool.
Nijs lijkt met deze koers, gesteund door de ministerraad, een harde confrontatie met het hbo niet uit de weg te gaan. Alleen kleine ongerechtigheden als gevolg van administratieve vergissingen wil zij door de vingers zien. Diverse instellingen hebben aangekondigd de conclusies van Schutte, als zouden zij onwettig hebben gehandeld, te vuur en te zwaard te zullen bestrijden. Ook Avans Hogeschool heeft bij monde van bestuursvoorzitter Harry Koopman aangekondigd zich ’tot het uiterste tegen terugvordering te zullen verzetten’.

Bij Avans is nog niet duidelijk hoe hoog de claim van Nijs zal uitpakken. In drie casussen, samen ter waarde van ongeveer 1,2 miljoen euro, heeft de commissie Schutte het handelen van de toenmalige Hogeschool Brabant al veroordeeld. Maar drie andere casussen ten bedrage van ruim 9 miljoen euro zijn nog niet goed uitgezocht. Volgens Schutte omdat Avans Hogeschool het onderzoek feitelijk heeft gehinderd.
Bij nog vijf andere hogescholen is het onderzoekswerk onaf. Schutte had Nijs geadviseerd haar eigen accountants in te zetten om de zaak af te ronden. Maar de staatssecretaris heeft de bal nu teruggekaatst: Schutte moet zijn huiswerk zelf maar afmaken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?