Terug naar overzicht

OCW ontkent toezeggingen herverdeling ‘fraudegeld’

Het ministerie van Onderwijs ontkent dat zou zijn toegezegd teruggevorderd geld uit de ‘hbo-fraude’ te herverdelen onder de instellingen. De bedragen gaan naar de staat en niet naar het onderwijs.
Via een motie van voormalig GroenLinks-woordvoerder Mohammed Rabbae heeft de Tweede Kamer wel om zo’n herverdeling gevraagd. Maar die motie is formeel nooit tot beleid verklaard.
Verder zit het economische klimaat niet mee, en precies daarom heeft het kabinet bepaald dat het geld – het grootste gedeelte van de 58 miljoen euro die onderzoekscommissie Schutte als ‘onrechtmatig geïncasseerd’ bestempelde – elders hard nodig is.

Woordvoerder Jan Willem Vos van de HBO-raad is teleurgesteld. ‘Zowel de commissie-Schutte als staatssecretaris Nijs hebben toch tenminste de indruk gewekt dat het geld bij het onderwijs terecht zou komen.’
OCW meldt evenwel dat de instellingen die zich aan de regels hebben gehouden, in principe niet voor het geld in aanmerking komen. Die instellingen hebben immers gekregen waar zij recht op hadden. Vos bestrijdt dat: ‘Alle instellingen zijn betaald uit het beschikbare budget. Als hogescholen meer studenten opgaven dan zij in feite hadden, dan houdt dat in, dat de hogeschool die zich correct heeft gedragen daardoor minder kreeg.’

Het idee om teruggevorderde bedragen onder de instellingen te verdelen is afkomstig van niemand minder dan minister Hermans, de voorganger van Nijs. Tijdens de persconferentie rond de presentatie van het eerste fraude-onderzoek twee jaar geleden verklaarde hij met zoveel woorden, dat ten onrechte verkregen subsidies zouden worden ‘herverdeeld onder scholen die zich aan de regels hebben gehouden’.
De voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse, reageerde enkele weken later op dat voornemen. Hij vond, dat bij een herverdeling van hbo-gelden geen hogescholen mogen worden uitgesloten. De mogelijkheid, dat de Hogeschool Brabant daardoor uiteindelijk meer bekostiging zou krijgen, zelfs als kleine bedragen moesten worden terugbetaald, sloot Leijnse niet uit. Bestuursvoorzitter Harry Koopman van de toenmalige Stichting Brabantse Hogescholen had dat scenario in reactie op Hermans’ herverdelingsplan ook al geschetst. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?