Terug naar overzicht

PABO’ers krijgen extra week voor check cijfers

PABO-studenten mogen eventuele fouten of lancunes in hun gegevens in het VolgPlusstysteem een week later dan gepland, doorgeven.

Het is het eerste succesje van de nieuwe studentleden van de faculteitsmedezeggenschapsraad (fmr) van de PABO.

Tijdens de fmr-vergadering gisteren met directeur Jef Bückers gaven de leden aan dat zij een week veel te kort vinden om hun cijfers in het volgsysteem te controleren. Vooral omdat er door Pasen twee dagen wegvallen.
Bückers meende dat de check geen dagwerk is en dat je nu eenmaal een limiet moet stellen. De studenten vertelden dat het opzoeken best veel tijd vergt, omdat gewerkt wordt met een bepaalde codering, die niet bij iedereen bekend is. Daarop besloot Bückers om de termijn met een week te verlengen.
Het VolgPlussysteem, dat vorderingen van studenten registreert, werd tot nu toe bij de PABO onregelmatig gecontroleerd. De directie wil nu op regelmatige basis het systeem ‘opschonen’. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?