Terug naar overzicht

Pas op de plaats bij functieplaatsingen diensten

Het plaatsingstraject bij de ondersteunende diensten is niet op tijd (1 april) rondgekomen. Vorige week stelden de directeuren van de drie diensten en het Leer- & Innovatie Centrum (LIC)samen met stafdirecteur Teun van Beusekom vast, dat het traject bij de diensten enkele weken extra nodig heeft.
De directeuren hadden de opdracht vóór 1 april een plaatsingsplan voor hun diensten in te dienen. Dat is op belangrijke onderdelen niet gelukt. Een van de oorzaken is dat sommige onlangs benoemde directeuren nauwelijks de kans hebben gehad om hun nieuwe dienst te leren kennen. De diensten zelf zijn gehergroepeerd, en tientallen ondersteunende medewerkers van academies en faculteiten moesten aan de diensten en het LIC worden toegevoegd.
Van Beusekom heeft erkend dat het uitgezette traject wel haalbaar was voor de academies, maar niet voor de diensten en het LIC. Over het uitstel en de gevolgen voor de procedure krijgen alle ondersteunende medewerkers een brief. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?