Terug naar overzicht

Raad HEAO: huidig model inspraak behouden

De faculteitsraad van de Bredase HEAO wil de huidige medezeggenschap met gezamenlijke organen van studenten en medewerkers handhaven. Dat schrijft de raad deze week in een brief aan alle academieraden.

De HEAO-raad verkiest een model van gezamenlijke medezeggenschapsraden met studenten en personeel boven ondernemingsraden voor het personeel en aparte studentenraden. Binnenkort kunnen hogescholen waarschijnlijk gaan kiezen tussen deze twee vormen van inspraak. Met de brief wil de medezeggenschapsraad peilen of de andere faculteits- en academieraden het standpunt onderstrepen.
De raad vindt verder dat de leden van de centrale medezeggenschapsraad gekozen dienen te worden uit en door de raden van de academies, diensten en het Leer- en Innovatiecentrum. Het nieuwe reglement moet ‘transparant’ zijn en tegemoet komen aan het ‘medezeggenschapsrecht’ van studenten en personeel, zo staat in de brief.
Binnen Avans Hogeschool wordt gediscussieerd over het toekomstig systeem van inspraak. Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben zich er de afgelopen dagen over gebogen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?