Terug naar overzicht

Sterke toename hbo-masters

Het aantal mastersopleidingen aan hogescholen is dit jaar toegenomen tot 139. In 2001 waren dat er nog 94. In totaal studeren ruim 3.000 studenten voor een masters degree aan een hogeschool.
Dit blijkt uit een enquête onder hogescholen die door de HBO-raad is uitgevoerd. Het merendeel van de studenten (1.200) volgt een master in het economische onderwijs. Bij kunstopleidingen studeren 700 studenten voor een masters degree en bij opleidingen gezondheidszorg ruim 400. Voor de technische mastersopleidingen hebben zich dit jaar 290 studenten ingeschreven.

Naast de 3.000 studeren ook nog 6.000 studenten aan een zogeheten voortgezette opleiding. Het betreft de voortgezette opleidingen kunst, de eerstegraads lerarenopleidingen, de opleidingen speciaal onderwijs en de kaderopleidingen pedagogiek. Naar verwachting zullen deze opleidingen binnen afzienbare tijd worden omgezet in mastersopleidingen.

De mastersopleidingen bij hogescholen worden over het algemeen niet bekostigd door de overheid en studenten krijgen geen studiefinanciering. De mastersopleidingen Architecture, Advanced Nursing Practice en Physician Assistant en vormen hierop een uitzondering. Onlangs heeft staatssecretaris Nijs besloten de laatste twee opleidingen te financieren, omdat ze van groot maatschappelijk belang zijn. In Tilburg start komend studiejaar de Fontys-opleiding Advance Nursing Practice; Avans Hogeschool neemt daaraan deel via een samenwerkingsovereenkomst. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?