Terug naar overzicht

Student krijgt gelijk over behoud eerder behaald resultaat

Rob Spitters, vijfdejaarsstudent Bedrijfseconomie in Breda, heeft onterecht blok acht opnieuw gedaan. Het College van Beroep gaf Spitters vandaag gelijk in zijn beroep tegen de examencommissie. De zeven die hij de eerste keer bij blok acht behaalde blijft staan.
Spitters had het project voldoende afgesloten, maar zijn tentamen niet gehaald. Volgens de examencommissie was het blok zodanig veranderd dat het cijfer dat Spitters de vorige keer behaald heeft, niet meer representatief was.
Het is niet de eerste keer dat Spitters en de examencommissie elkaar ontmoeten voor het College van Beroep. De student heeft ook blok zeven onterecht opnieuw moeten doen. Blok acht zou volgens de commissie drastischer veranderd zijn, waardoor ze deze keer wel in het gelijk dacht te staan.
Een schikking zat er niet in. Wim Huisman, lid van de examencommissie: ‘Doordat Spitters naar de Impuls is gestapt, werd de zaak een testcase. Wij willen nu een heldere uitspraak van het College.’
Die ligt er inmiddels en pakt uit in het nadeel van de commissie. De motivatie van het College van Beroep volgt binnen een week. (DR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?