Terug naar overzicht

Studenten klagen over ict-vaardigheden docenten

Studenten hebben geen hoge dunk van de ict- vaardigheden van docenten. Bovendien laat de kwaliteit van computers in het hoger onderwijs nog te wensen over, vinden vooral hbo-studenten en deeltijd- en duaalstudenten.
Die conclusies staan in de Ict-onderwijsmonitor 2002-2003 van Research voor Beleid en het SCO-Kohnstamm Instituut. De ict-voorzieningen in het wo lijken over het algemeen beter te zijn dan op het hbo. Zo zijn wo-docenten beter dan hun hbo-collega’s voorzien van een pc-werkplek en ook van mogelijkheden tot thuiswerken.

Universiteiten hebben doorgaans een ruimer budget voor ict- voorzieningen dan hogescholen. Voor studenten aan universiteiten bestaan meer voordelige pc-regelingen dan voor hbo-studenten. Daar staat tegenover dat hogescholen op het gebied van ict in het onderwijs meer samenwerken met bedrijven.
Docenten en studenten in het hbo vinden ict belangrijker dan hun wo-collega’s. Ook zou in het hbo meer waarde worden gehecht aan verbetering van de communicatie tussen studenten, terwijl het wo de verbeterde informatievoorziening belangrijker vindt.
De praktijk blijft volgens de onderzoekers achter bij de ambities. Zo vindt maar liefst de helft van de opleidingsdirecteuren dat ict te weinig of veel te weinig wordt gebruikt. Ict wordt nog ‘heel weinig’ ingezet voor toetsing. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?