Terug naar overzicht

Tweede boze brief Fysiotherapie naar Raad van Bestuur

Er is voor de tweede keer een boze brief gestuurd door medewerkers van de opleiding Fysiotherapie naar de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool. De medewerkers zijn zeer ontevreden over de afhandeling van hun eerste brief, waarin zij aangaven dat er allerlei zaken binnen de opleiding fout gaan.

In de eerste brief, die eind vorig jaar is verstuurd, gaven het docententeam en het ondersteunend personeel van Fysiotherapie aan dat de kwaliteit van de opleiding zwaar onder druk staat door de verschillende reorganisaties die de opleiding treffen. Ook zouden werknemers gedemotiveerd en gefrustreerd zijn door alle veranderingen van de laatste jaren. In de brief werden vervolgens punten genoemd als een te krappe bekostiging van de opleiding, onrust over de invoering van nieuwe majors terwijl er volgens het personeel onvoldoende onderzoek naar gedaan is, onvoldoende ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau, gebrek aan onderlinge betrokkenheid, te krappe behuizing, slechte roostering en toenemende bureaucratisering.
Naar aanleiding van deze brief was er een gesprek tussen de Raad van Bestuur en faculteitsdirecteur Ria Wijnen, waarover de medewerkers eind januari een brief terug ontvingen. Vervolgens is een aantal zaken aangepakt. Zo kwam er meer mankracht op het bedrijfsbureau. Per medewerkers zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures geactualiseerd. Ook zijn er allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van een betere roostering, aanwezigheid van de backoffice en scholing van werknemers.
De briefschrijvers vinden de genomen maatregelen niet voldoende en hebben daarom op dinsdag 13 april wederom een boze brief naar de Raad van Bestuur gestuurd. De Raad van Bestuur heeft per ommegaande geantwoord en voorgesteld volgende week een afspraak te maken voor een gesprek. De inhoud van de tweede brief is bij de redactie niet bekend. De schrijvers wilden eerst het gesprek met de Raad van Bestuur afwachten. Wel werd bevestigd dat de toon van de brief bozer was dan de eerste. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?