Terug naar overzicht

Van der Hoeven onder vuur: fraudedossier naar Hoogervorst

Minister van der Hoeven heeft gisterenavond haar eindverantwoordelijkheid voor het dossier ‘hbo-fraude’ overgedragen aan de plaatsvervangend minister van OCW, minister Hoogervorst. Van der Hoeven was in opspraak geraakt, omdat zij tot 2002 bestuurslid was van de TH Rijswijk, die volgens de commissie Schutte in die periode sjoemelde met de inschrijvingen.
Het debat over het rapport van de commissie moet nog komen, maar vooraf wilde de Tweede Kamer Van der Hoeven al aan de tand voelen over haar rol aan de TH Rijswijk. Zij had daar eerder over verklaard dat zij niet in besluitvormende zin bij de omstreden constructies aan de TH was betrokken, en dat zij er pas in 2002 van hoorde toen de bom over de affaire al was gebarsten.
Gisterenavond gaf ze toe, dat ze met de kennis van nu anders zou zijn opgetreden, maar ze hield staande dat ze toen naar beste weten heeft gehandeld. Ze wilde echter de ministeriële beslissingen over terugvordering van bekostiging en eventuele strafvervolging niet belasten met kwesties over haar rol bij een van de beschuldigde instellingen.
Staatsecretaris Nijs blijft eerste verantwoordelijke voor het dossier, maar de eindverantwoordelijkheid droeg zij over aan collega-minister Hoogervorst. Op vragen uit de Kamer onderstreepte Van der Hoeven, dat ze daarmee niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid tot nu toe. Daarop mag ze worden aangesproken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?