Terug naar overzicht

Afgestudeerden terug op salarisniveau 1999

De hoger opgeleide starter heeft nog altijd een streepje voor op de arbeidsmarkt. Anderhalf jaar na afstuderen zit slechts drie procent van de hbo’ers en vier procent van de academici zonder baan. De beginners verdienen wel minder.
Dat blijkt uit het jaarlijkse ‘Studie en Werk’-onderzoek van het weekblad Elsevier en de Stichting voor Economische Onderzoek (SEO) van de UvA, waarvoor bijna 9000 mensen werden geënquêteerd.
Het aantal hoogopgeleide werklozen valt volgens deze cijfers dus mee. Toch hebben ook deze starters last van de economische tegenwind. Zo verdienen de goed geschoolde beginners sinds 2002 gemiddeld tien procent minder en zijn ze weer aanbeland op het niveau van 1999. Academici moeten vijf maanden zoeken naar een baan op niveau, hbo’ers gaan gemiddeld na 3,6 maanden aan de slag.
Uiteraard verschillen de cijfers per afstudeerrichting. Volgens de Elsevier/SEO enquete komen onder de hbo’ers de logopedisten, fysiotherapeuten, bouwkundigen en werktuigbouwkundigen het snelst aan de bak, terwijl acteurs en musici het langst moeten zoeken. De uitkomst voor de fysiotherapeuten is opmerkelijk, omdat de vraag naar fysiotherapie daalt sinds de vergoeding ervan deels uit het ziekenfonds is geschrapt.
Bij de academici kunnen onder anderen tandartsen, geneeskundigen en fiscalisten snel aan de slag, terwijl cultureel antropologen gemiddeld 21 maanden moeten zoeken naar een geschikte baan. Tandartsen krijgen door de bank genomen met 2825 euro netto het beste startsalaris van de academici (gemiddeld 1575 euro), terwijl maritiem officier met 1800 euro de best betaalde startersfunctie in het hbo blijkt (gemiddeld 1375 euro).
Van een zorgeloze toekomst is ook voor de hoogopgeleide starter overigens geen sprake: uit prognoses blijkt dat de werkloosheid en zoektijd naar een baan de komende jaren toenemen, tenzij de economie zich spoedig herstelt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?