Terug naar overzicht

Avans werkt mee aan vernieuwing West-Brabantse bedrijfsleven

Studenten en docenten van Avans Hogeschool Breda gaan meewerken aan verbetering van het innovatievermogen van bedrijven in West-Brabant.

Daarvoor ondertekent de hogeschool op donderdag 6 mei een convenant met de Kamer van Koophandel West-Brabant en ondernemersnetwerk Syntens.

De drie partijen gaan de komende vier jaar allerlei projecten uitvoeren die West-Brabantse bedrijven moeten stimuleren om te vernieuwen, waardoor de concurrentiekracht van deze streek versterkt wordt.
Dit is nodig omdat het niet zo goed gaat met de economie in West-Brabant, net als in de rest van Nederland. Productie verdwijnt naar lage loonlanden als China, en Nederland verliest binnen Europa aan concurrentiekracht. Daarom is het volgens de ondertekenaars noodzakelijk dat bedrijven hun producten, diensten, processen en organisatievormen aanpassen en vernieuwen.

Studenten en docenten van Avans Hogeschool kunnen hieraan meewerken door middel van advisering en (afstudeer)projecten. Het eerste jaar worden hier 3500 studenturen en 400 consultancy-uren aan besteed. Die laatste uren betreffen vooral de lectoren en de academiedirectie.

In eerste instantie gaat vooral de Academie voor Marketing en Management (zoals vanaf volgend jaar een gedeelte van de HEAO gaat heten) een belangrijke rol spelen in het samenwerkingsverband. Er wordt onderzocht of het mogelijk is ook de opleidingen op het gebied van techniek en informatica er bij te betrekken.

De ondertekening van het Innovatie Convenant West-Brabant 2004-2007 vindt plaats op 6 mei bij het bedrijf Rodenburg BV Biopolymers in Oosterhout.
Het programma begint om 18.00 uur. Onder meer vertegenwoordigers van de drie partners zullen kort spreken. Om 18.35 wordt het convenant ondertekend. Daarna is er nog een rondleiding door het bedrijf en een borrel. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?