Terug naar overzicht

‘Begroting kunstacademies niet realistisch’

De begroting van de Akademie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost is niet realistisch. Dat schrijft de medezeggenschapsraad van de Bossche en Bredase kunstacademie in een brief aan de directie.
Met name het grote tekort op de exploitatie, 600.108 euro en de onzekerheid over hoe dit gat gedicht moet worden, baart de raad zorgen. ‘Als er geen middelen worden gevonden, zal er aanzienlijk bezuinigd moeten worden. De kostenraming moet dan flink aangepast worden’, zegt voorzitter Paul Veroude.
Ook bestaat er bij de medezeggenschapsraad veel onduidelijkheid over de specifieke positie van de kunstacademie ten opzichte van de andere academies. Wat is bijvoorbeeld de rol van het Leer- en Innovatie Centrum voor de academie? ‘Ik kan mij niet voorstellen dat studenten van St. Joost een kilometer gaan fietsen om bij het LIC te komen’, zegt Veroude. ‘Alle academies leveren daar wat voor in, ook de kunstacademie, maar dan willen we wel weten of het ons ook iets oplevert.’ Hij vraagt zich af welke gevolgen het LIC voor de begroting heeft.
Ook het ontbreken van een duidelijke meerjarenbegroting en een goed uitgewerkt meerjaren personeelsplan, die als zeer belangrijk worden gezien om goede strategische beleidskeuzes te maken, heeft ertoe geleid dat de medezeggenschapsraad een negatief advies heeft gegeven over de begroting. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?