Terug naar overzicht

Eurostat: 44 procent van de Litouwse bevolking hoger opgeleid

Heeft Litouwen een enorm hoog opgeleide bevolking? Je zou het haast denken, als je de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet. Maar liefst 44 procent van de Litouwse bevolking tussen de 25 en 64 jaar zou hoger onderwijs hebben genoten.
Ter vergelijking: van alle Nederlanders in die categorie heeft slechts een kwart hbo of universiteit gedaan. In de Europese Unie ligt dat gemiddelde iets lager, op 22 procent. Tot nu toe stond Finland bovenaan in de unie, met bijna een derde hoger opgeleide inwoners.
Het CBS vertrouwt de cijfers van Litouwen zelf ook niet helemaal. Ze komen van Eurostat, het Europese statistiekinstituut. Dat heeft aan de landen gevraagd om hun percentages door te geven en dit was het resultaat. ‘Misschien is de onderwijsclassificatie niet zorgvuldig afgestemd’, aldus een medewerker van het CBS.
Estland en Cyprus scoren trouwens ook opmerkelijk hoog: bijna drie op de tien zou daar een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald. Malta scoort daarentegen met acht procent nogal laag. Slowakije, Polen en Tsjechië staan iets hoger dan Portugal en Italië. Die landen blijven allemaal rond de tien, elf procent steken.
‘Toch moet je het niveau van het hoger onderwijs in de voormalige Oostbloklanden niet onderschatten’, zegt Han van der Horst, woordvoerder van Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs). ‘Het onderwijs is daar niet slecht, maar wel anders. Het is veel specialistischer.’
Zo kan het volgens Van der Horst gebeuren dat iemand een groot specialist is op het gebied van een bepaalde koeltechniek of een lange-afstandsraket, maar verder weinig weet. ‘Dat is een overblijfsel van de planeconomie. Zulke specialismen kennen wij ook, maar dan voornamelijk bij werknemers die zich binnen een bepaald bedrijf jarenlang ergens in specialiseren.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?