Terug naar overzicht

Hoger opgeleide vrouwen vaker kinderloos

Hoger opgeleide vrouwen zien minder luiers en rammelaars dan lager opgeleide vrouwen. Zij blijven vaker kinderloos. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de hoger opgeleide vrouwen boven de vijfenveertig jaar is een kwart kinderloos gebleven, terwijl van de overige vrouwen slechts negen procent geen kinderen heeft. Het CBS verklaart het verschil met een verwijzing naar een andere statistiek: hoger opgeleide vrouwen wonen vaker alleen dan lager opgeleide vrouwen.
Dat verschil wordt in de nabije toekomst niet kleiner. Van de hoger opgeleide vrouwen tussen de dertig en veertig jaar meent ruim een kwart geen kinderen te zullen krijgen, terwijl slechts een op de acht laagopgeleide vrouwen dat verwacht.
Overigens zijn steeds meer vrouwen hoger opgeleid en daardoor krijgen steeds minder vrouwen kinderen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?