Terug naar overzicht

IB-groep doet het via internet

De IB-Groep heeft vorig jaar voor het eerst meer contacten met klanten gehad via internet dan via de telefoon. Dat staat in het jaarverslag van de studiebeurzenverstrekker.
Dat is goed nieuws voor de Groningse organisatie, want contact via internet is goedkoper. Bij de IB-Groep wisten ze overigens al dat ze lekker bezig waren met klanten op het net, want onlangs kreeg de organisatie nog een pluim voor de internetdienstverlening van de IB-Groep.
De komende jaren komt de internetdienstverlening nog meer centraal te staan. Om de efficiency te verhogen, wordt bovendien samengewerkt met andere grote uitvoerders van de overheid, zoals de Belastingdienst en het Centrum voor Werk en Inkomen.
Overigens was het afgelopen jaar niet louter hosanna bij de IB-Groep. De organisatie blunderde bij de geneeskundeloting, waarbij zestig studenten ten onrechte op de universiteit terecht kwamen die hun eerste voorkeur had. Bovendien deed de organisatie tegen de afspraken in onderzoek naar de correctheid van adresgegevens bij ouderejaars in het kader van de koppelingswet. Eerstejaars moeten ingeschreven staan op hun kameradres om in aanmerking te komen voor een uitwonendenbeurs. Voor ouderejaars geldt deze eis niet. Toen zij toch aan onderzoek werden onderworpen, spande studentenbond LSVb een kort geding aan. De rechter stelde de bond in het gelijk. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?