Terug naar overzicht

Meldpunt voor klachten over reorganisatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)van Avans Hogeschool gaat klachten over de reorganisatie en de uitwerking ervan inventariseren via een meldpunt.

Medewerkers kunnen hun grieven en problemen doorgeven aan dit meldpunt, waarvan GAMMA-docent en GMR-lid Tonja Nijenhuis aanvoerder is. De GMR gaat de klachten vervolgens bespreken met de Raad van Bestuur.

Het meldpunt vervangt niet de normale bezwarenprocedures, zoals de bezwarenprocedure herplaatsing. Het moet vooral gezien worden als een extra manier om via de medezeggenschap de veranderingsprocessen bij Avans goed te laten verlopen, aldus de GMR.

Nijenhuis is bereikbaar via nijenhuis.agm@avans.nl, 076-5250416 of 06-14393317. De andere leden van het meldpunt zijn de GMR-leden: René van Arendonk, Ab Bobbink, Dick Bruckwilder, Jan Berend van de Dijk en Ton Perlo. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?